Kontu plāns ir svarīgs dokuments, kas palīdz grāmatvedim taupīt dokumentu apstrādes un pilnvērtīgas informācijas saņemšanas laiku, palīdz pārvaldes personālam laikus pieņemt pareizus vadības lēmumus. Kontu plāns nevar būt vienāds visiem grāmatvežiem, visām sabiedrībām, jo pareizs kontu plāns atspoguļo sabiedrības darbības specifiku, un tām zibenīgi jāmainās, ja mainās iekšējie vai ārējie biznesa apstākļi.

Uzņēmuma kontu plāns ir informācijas apkopošanas un strukturēšanas rīks, tas ir viens no pamatdokumentiem, kas palīdz pareizi organizēt grāmatvedību, kontrolēt, pārbaudīt, laikus un kvalitatīvi saņemt nepieciešamo informāciju. Katram kontam kontu plānā ir piešķirts nosaukums un unikāls numurs, pēc kura to var identificēt. Lielākā daļa normatīvās informācijas par grāmatvedības kontiem un to kārtošanu atrodama Ministru kabineta noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju". Taču šoreiz neatstāstīšu noteikumos minēto, bet gan sniegšu praktiskus padomus kontu plāna izveidošanai.