Turpinām 13.06.2016. publikācijā "Padomi gudra kontu plāna sagatavošanai" aizsākto tēmu – šoreiz mūsu uzdevums – izvedot operāciju kontus.

Operāciju konti atšķiras no bilances kontiem, jo šo kontu darbības periods ir 1 taksācijas periods - no gada pārskata sākuma līdz gada pārskata beigām. Parasti tas ir kalendārais gads. Katra taksācijas perioda sākumā operāciju konti nesatur atlikumus no iepriekšējiem periodiem, jo katra perioda beigās ieņēmumi un izdevumi veido taksācijas perioda peļņu vai zaudējumus. Šo rezultātu atspoguļo bilances kontā 3410 "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" (peļņa būs šā konta kredītā, zaudējumi - debetā).

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) ir gada pārskata sastāvdaļa, kuru, tāpat kā bilanci, bez izņēmumiem ir jāaizpilda jebkurai sabiedrībai. PZA saskaņā ar jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) noteikumiem ir 2 formas. Abas formas ir vertikālas – viena klasificēta pēc izdevumu veidiem (GPL 2.pielikums), savukārt otra klasificēta pēc izdevumu funkcijas (GPL 3.pielikums).