Lūdzam skaidrot uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas 1.1.rindas tabulas rindā “Finanšu grāmatvedībā aprēķinātie zaudējumi, kas samazina nesadalīto peļņu” pareizu aizpildīšanu uz piemēru pamata!  

1.situācija. Uz 2017.gada 31.decembri uzņēmumam ir nesadalītā peļņa 1000 eiro apmērā, savukārt 2018.gada 31.decembrī uzņēmumam ir zaudējumi 500 eiro apmērā. Vai mūsu izpratne ir pareiza, ka šajā gadījumā 2019.gadā nesadalītā peļņa uz 2017.gada 31.decembri, kuru iespējams sadalīt dividendēs, ir 500 eiro?

2.situācija. Uz 2017.gada 31.decembri uzņēmumam ir nesadalītā peļņa 1000 eiro apmērā, 2018.gada aprīlī tiek izmaksātas dividendes visas nesadalītās peļņas apmērā, tas ir, 1000 eiro. 2018.gada decembrī redzams, ka gads uzņēmumam ir noslēdzies ar 500 eiro zaudējumiem. Vai šajā gadījumā ir veicamas kādas korekcijas?