Mums ir jautājums par patapinātas automašīnas ekspluatācijas izmaksām. Esam dzirdējuši - ja uzņēmums patapina automašīnu līdz 15 dienām mēnesī, tad uzņēmums var nemaksāt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) un savos saimnieciskajos izdevumos var iekļaut tikai izdevumus, kas ir saistīti ar degvielas iegādi. Bet automašīnas remontu izmaksas, apdrošināšanu un citus izdevumus, kas saistīti ar patapināto automašīnu, iekļaut saimnieciskās darbības izmaksās nedrīkst (tad šie izdevumi tiek atzīti kā nesaimnieciskie un tiek palielināts ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamais ienākums). Vai tā ir taisnība, un kā tas sasaucas ar iVeidlapās pieejamo līguma paraugu par periodiski patapinātu automašīnu?