SIA iegādājas mobilos telefonus no SIA “LMT Retail & Logistics”, bet samaksa par tiem tiek iekļauta kārtējā SIA “LMT” rēķinā. Kā pareizi būtu jāveic grāmatojumi šinī gadījumā?