Iepriekšējos šīs sērijas rakstos uzzinājām, ka dažādiem likumā “Par grāmatvedību” uzskaitītajiem subjektiem – saimnieciskās darbības veicējiem – var atšķirties gada pārskata struktūra un pat bilances forma, kā arī citas lietas. Bet kā ir ar vadības ziņojumu?