Vai dzīvokļu īpašnieku biedrība var veidot uzkrājumus šaubīgiem debitoriem? Ja var, tad uz kāda likuma pamata?