Sabiedrības valdes locekle piekrita, ka viņas naudas aizdevumu sabiedrībai novirza pašu kapitāla palielināšanai, izveidojot rezerves pamatkapitāla palielināšanai. Tas tika izdarīts 2019. gadā, taču tagad radusies situācija, ka viņa tomēr grib daļu aizdevuma saņemt atpakaļ. Vai drīkst samazināt izveidotās rezerves, atmaksājot aizdevumu? Ja drīkst, tad kā tas ietekmēs uzņēmumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļus?