Vai Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 126.panta 3.daļa paredz, ka kases čeks ir lietojams kā vienkāršotais nodokļa rēķins bez summas ierobežojuma (jo PVN likuma 125.pantā kases čeks vispār nav pieminēts)? Vai tomēr noteicošā ir PVN likuma 126.panta 2.daļa, kurā noteikts summas ierobežojums 143 EUR (bez nodokļa)? Un vai tas nozīmē, ka kases čekā virs 143 EUR ir jābūt vienības cenai bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)?