Vai darījumus ar viena mērķa vaučeriem kases aparātā jāievada divas reizes, pārdodot tos un apmainot pret preci vai pakalpojumu, kā tas bija iepriekš? Vai pievienotās vērtības nodokli (PVN) jāpiemēro visu konkrētajā mēnesī pārdoto un pret preci vai pakalpojumu apmainīto vaučeru starpībai? No Modrītes Johansones publikācijā “Darījumos ar dāvanu kartēm ir ieviesta skaidrība” (iFinanses, 15.07.2019.) apskatītajiem grāmatojumiem izriet, ka, sniedzot pakalpojumu, proti, apmainot dāvanu karti pret preci vai pakalpojumu, PVN nekur netiek uzrādīts. Lūdzu izskaidrot, kā tagad kases aparātā reģistrēt viena mērķa vaučera apmaiņu pret preci jeb preces pārdošanu!