Kā zināms, no šī gada ir spēkā jauns gada pārskatu sagatavošanas regulējums. Tajā daudz vēl apgūstamu lietu un izmaiņu, tāpēc ir laiks tās turpināt soli pa solim izzināt.

Līdz 2015.gada beigām finanšu palīdzības un ziedojumu uzskaites kārtību reglamentēja Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.537 “Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā”. Savukārt no 1.janvāra ir spēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums un līdz ar to arī jauni MK noteikumi Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, kas pašlaik nosaka finanšu palīdzības un ziedojumu uzskaites pamatprasības.