Daudzdzīvokļu mājā privatizētā dzīvoklī (t.i., personīgajā) notiek komercdarbība – dzīvokļa īpašnieks ir ierīkojis veikalu, kurā pārdod arī akcīzes preces. Bet dzīvojamās mājas apsaimniekotājs (pārvaldnieks) aprēķina dubulto samaksu par apsaimniekošanas pakalpojumu, un par komunālajiem pakalpojumiem maksa tiek aprēķināta tāpat kā visiem pārējiem iedzīvotājiem. Dzīvokļa īpašnieks uzskata, ka tas ir viņa personīgais īpašums. Cik likumīgi un uz kāda pamata apsaimniekošanas maksa tiek prasīta dubultā?