Latvijas uzņēmums nodarbojas ar alkoholisko dzērienu importu un eksportu uz Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Šī gada septembrī sadarbības partneri/grupas pārstāvji no citām valstīm ieradās ciemos, lai iepazītos ar uzņēmuma darbību, darbiniekiem un saimnieciskās darbības procesiem. Uzņēmums viesiem noorganizēja transporta pakalpojumus, lai nogādātu viņus uz uzņēmuma biroju un noliktavu un iepazīstinātu ar uzņēmuma darbību. Transporta pakalpojumu sniedzējs uzņēmumam izrakstīja rēķinu. Kā pareizi iegrāmatot rēķinu par šiem transporta pakalpojumiem, ja pārvadājumi nav saistīti ar preču pārvešanu.