Krājumu zudumi un iztrūkumi uzņēmumam var rasties dažādu iemeslu dēļ. Tos iekļauj ražošanas pašizmaksā. Kā noteikt plānotās zudumu normas, kā aprēķināt to ietekmi uz nodokļiem, un kā to visu grāmatot?