Uzņēmuma vadība iegādājas apģērbu un dažādus aksesuārus (kaklasaites, jostas, rokas pulksteņus), kas nav nepieciešams darba vajadzībām. Iegādes izdevumi nepārsniedz 5% no iepriekšējā gada bruto darba samaksas. Vai šos izdevumus drīkst attiecināt uz reprezentācijas izdevumiem – kā izdevumus, kas nepieciešami uzņēmuma tēla veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī?