Uzņēmuma juridiskā adrese un birojs atrodas sabiedrības dibinātāja, kas ir arī uzņēmuma valdes loceklis, dzīvesvietā. Vai šī dzīvokļa – biroja kārtējo remontu, piemēram, logu maiņu, var veikt par sabiedrības līdzekļiem? Vai remonta izmaksas var attiecināt uz sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksām un attiecīgi arī atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli par materiāliem un darbiem? Sabiedrība no īpašnieka biroja vajadzībām nomā vienu dzīvokļa telpu, nomas līgums ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā un no nomas maksas tiek ieturēts 10% iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nomas līgumā ir noteiktas nomnieka tiesības veikt uzlabojumus, kā arī veikt telpu remontu par saviem līdzekļiem.