Sabiedrība nodarbojas ar reklāmas pakalpojumu sniegšanu. Lai reklamētu klienta produkciju, sabiedrība rīko dažādus pasākumus un biznesa pusdienas. Vai pakalpojuma sniedzējs šo pasākumu izdevumus var grāmatot kā ražošanas izmaksas? Sabiedrība galu galā nereklamē sevi, bet gan citas sabiedrības produktu, un tas ir sabiedrības pamatdarbības veids. Vai tomēr tie jāuzskaita kā reprezentācijas izdevumi?