Uzņēmums savu pakalpojumu reklāmas nolūkā žurnālā publicēja analītisku rakstu par finanšu tirgus prognozēm un sniedza rekomendācijas. Publikācijā netika minēts kāds konkrēts uzņēmuma pakalpojums, bet ir atsauce uz mājas lapas adresi, kur var detalizēti iepazīties ar piedāvāto pakalpojumu klāstu. Kā pareizi klasificēt izdevumus par šāda veida publikācijām: reklāmas vai reprezentācijas izdevumi?