2020. gada 10. jūnijā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību tika izbeigta. Tomēr arī pēc tās beigām daļa nodokļu un citu atvieglojumu uzņēmumiem tiek saglabāti Covid-19 radīto seku novēršanai. Kam un kādi atvieglojumi turpmāk paredzēti?