Dabas resursu nodokli (DRN) par iepakojumu materiāla svara vienību aprēķina, summējot saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma (DRN likums vai likums) 7. pielikumā noteiktajām nodokļa likmēm atkarībā no iepakojuma materiāla aprēķināto nodokļa summu par katru iepakojuma materiāla veidu, ieskaitot etiķetes (tajā skaitā primārais + sekundārais + terciārais (transporta) iepakojums).