Privātpersonai, kura ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, pieder karjers un ir atļauja iegūt smilti un smilts-grants maisījumu. Šo karjeru privātpersona iznomā uzņēmumam (SIA). SIA karjerā iegūst smilti un smilts-grants maisījumu, bet to pārstrādes rezultātā tiek atsijāti akmeņi, oļi un no zemes virskārtas iegūtā melnzeme. Līdz ar to pircējiem tiek pārdota gan smilts, gan smilts-grants maisījums, gan arī grants, oļi, laukakmeņi un melnzeme. Par ko SIA ir jāmaksā dabas resursu nodoklis (DRN) - par iegūto smilti, smilts-grants maisījumu vai par pārstrādes procesā iegūtajām un realizētajām precēm?