2012.gada 21.jūnijā Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām, kas stāsies spēkā 26.jūlijā (bet daļa no tiem piemērojama ar 2013.gada 1.janvāri). Galvenie jaunumi īsumā aprakstīti zemāk: