Ar 2011. gada 1. janvāri spēkā stājušies ir vairāki grozījumi nodokļu likumdošanā, kas tika pieņemti pagājušā gada decembrī. Būtiskākie jaunumi aprakstīti zemāk.