Mūsdienās, strauji attīstoties starptautiskajai tirdzniecībai un tehnoloģijām, arvien lielāka loma uzņēmumu panākumos gan lokāli, gan arī eksporta tirgos ir intelektuālajam īpašumam. Plaši zināmi intelektuālā īpašuma veidi ir preču zīme, franšīze, patents, programmatūra u.c. Intelektuālais īpašums ir plaši izmantots rīks starptautiskās nodokļu plānošanas kontekstā.

Starptautiskā nodokļu plānošana vairākiem globāli pazīstamiem uzņēmumiem ir bijis pamats publiski skaidroties ar nodokļu administrāciju (Lielbritānijā – "Amazon", "Google" un "Starbucks"). Ar to, kā šo uzņēmumu pārstāvjiem veicās izskaidrot darījumu struktūras, var iepazīties populārajā video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē "YouTube".

Publiski izplatītā informācija par globālo uzņēmumu izmantotajiem nodokļu plānošanas instrumentiem sabiedrībā radījusi priekšstatu, ka šie uzņēmumi nemaksā taisnīgu nodokļu apmēru, pārvietojot peļņu uz zemu nodokļu jurisdikcijām. Jānorāda, ka atsevišķās valstīs ir visnotaļ vilinošs intelektuālā īpašuma (intellectual property (IP)) nodokļu režīms, tādējādi aicinot investorus dibināt IP uzņēmumus un izmantot šos labumus. Šādas jurisdikcijas ir arī Eiropas Savienībā.