01.01.2014. spēkā stājās grozījumi Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā, kas skāra vairākas nodokļu objektu grupas, kurām ir paaugstinātas nodokļa likmes. Jaunas nodokļa likmes ar mērķi veicināt resursu efektīvu izmantošanu un piesārņojošo darbību maksimāli pārdomātu veikšanu noteiktas videi kaitīgo preču ražotājiem (arī izplatītājiem), iepakotājiem, piesārņojošo darbību veicējiem, zemes dzīļu resursu ieguvējiem un lietotājiem.