Šī raksta mērķis ir vērst uzmanību uz aktuālākajiem nodokļu jautājumiem, ar kuriem saskaras gan fiziskās personas, kuras strādā un gūst ienākumu no algota darba ārvalstīs, gan uzņēmēji jeb Latvijas sabiedrības, kuras nosūta savus darbiniekus darbam ārvalstīs.