Sākot ar 2016.gadu, 1 reizi gadā līdz 1.februārim nodokļa maksātājiem, kuri sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus, jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) “Informatīvā deklarācija par fiziskās personas - Latvijas Republikas rezidenta - veiktajiem līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 EUR vai šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 EUR”.