Lūdzu skaidrojumu, kā piemērot pievienotās vērtības nodokli (PVN) dažādās automašīnas operatīvās nomas situācijās!

1.situācija. Uzņēmums "A" 2016.gadā noslēdza operatīvās nomas līgumu uz 5 gadiem par vieglās automašīnas nomu. Automašīnas vērtība bez PVN bija virs 50 000 eiro, līdz ar to šī automašīna tika uzskatīta par reprezentatīvo, un visas ar to saistītās izmaksas tika apliktas ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Beidzoties nomas periodam, pārdevējs atpirka automašīnu par atlikušo vērtību (15 000 eiro bez PVN) un pārdeva to ar uzņēmumu "A" saistītam uzņēmumam, no kura uzņēmums "A" nomā to pašu automašīnu. Nomas līgumā noteiktā automašīnas vērtība ir 19 000 eiro bez PVN, apdrošināšanas vērtība ir noteikta tirgus vērtībā, kas ir zem 50 000 eiro (saskaņā ar sludinājuma portāla ss.lv datiem).

Vai uzņēmumam "A" ir jāturpina uzskatīt minēto automašīnu par reprezentatīvu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) un Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) izpratnē?

2.situācija. Uzņēmums "A" 2018.gadā noslēdza operatīvās nomas līgumu uz pieciem gadiem par vieglās automašīnas nomu. Automašīnas vērtība bez PVN bija virs 50 000 eiro, līdz ar to šī automašīna tika uzskatīta par reprezentatīvu, un visas ar to saistītās izmaksas apliktas ar UIN. Nebeidzoties nomas periodam, 2022.gadā, uzņēmums "A" izbeidza nomas līgumu, izpērkot auto par atlikušo vērtību (17 000 eiro bez PVN), un uzreiz pārdeva to uzņēmumam "B", no kura uzņēmums "A" nomā to pašu automašīnu. Nomas līgumā noteiktā automašīnas vērtība ir 20 000 eiro bez PVN, apdrošināšanas vērtība ir noteikta tirgus vērtībā, kas ir zem 50 000 eiro (saskaņā ar sludinājuma portāla ss.lv datiem).

Vai uzņēmumam "A" ir jāturpina uzskatīt minēto automašīnu par reprezentatīvu UIN likuma un PVN likumu izpratnē? Vai izpirkuma summa ir jāapliek ar UIN, ja automašīnu ir paredzēts pārdot? Vai, izpērkot automašīnu un pēc tam uzreiz pārdodot to, drīkst atskaitīt PVN 50% apmērā?