No šī gada Latvijā ir ieviests virspeļņas nodoklis bankām. Kas ir virspeļņas nodoklis? Kāpēc tas tiek ieviests? Kam un kādi ieguvumi ir sagaidāmi? 

Pārmērīgas uzņēmumu peļņas aplikšana ar nodokļiem radās, reaģējot uz Pirmā pasaules kara ekonomikas satricinājumiem. Šobrīd situācija ir visai līdzīga, jo virspeļņas nodokļa koncepcija guvusi plašu popularitāti ekonomisko satracinājumu – Covid-19 pandēmijas un kara Ukrainā – rezultātā.