Lai veicinātu vairāku nodokļu administrāciju pārrobežu sadarbību un kopīgu starpvalstu pārbaužu veikšanu, 2024.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN). Kādi ieguvumi būs nodokļu administrācijām un kādi – uzņēmumiem? Kas mainīsies ieviešot kopīgu nodokļu uzraudzību? Vai būs jāiesniedz jauni ziņojumi digitālo platformu operatoriem?