Samērā bieži ir nācies konsultēt Latvijas nodokļu nerezidentus par nodokļu sekām, ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, kas atrodas Latvijā. Jāatzīst, ka nodokļu normas šādos gadījumos var radīt neskaidrības. Taču 2021.gada decembrī Senāts ir ieviesis skaidrību par nodokļu sekām, ja nerezidents pārdod savu nekustamo īpašumu Latvijā.