Nedz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma, nedz Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas nesniedz visaptverošu saimniecisko un nesaimniecisko izdevumu uzskaitījumu, tāpēc to korekta nodalīšana nodokļu vajadzībām vienmēr ir bijis izaicinājums uzņēmumu grāmatvežiem. Šajā raksta daļā izskatām ar auto lietošanu saistītās izmaksas, kā arī reklāmas un reprezentācijas izmaksas.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai par reprezentatīva auto iegādi, nomu un importu, kā arī šī auto uzturēšanas ir iespējams atskaitīt priekšnodokli.
  • Kādi vieglo pasažieru auto izdevumi tiks uzskatīti par saimnieciskās darbības izdevumiem uzņēmumu ienākuma nodokļa vajadzībām.
  • Kas ir reprezentācijas izdevumi.