Turpinot rakstu sēriju par nodokļiem Igaunijā, šoreiz par netiešajiem nodokļiem jeb nodokļiem, kas netiek tieši piemēroti ienākumiem. Aplūkosim pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokli (AN), to pamatlikmes un piemērošanu!

PVN

Kā zināms, PVN ir patēriņa nodoklis, kas tiek piemērots visā Eiropas Savienībā (ES), tai skaitā Igaunijā. Igaunijas PVN sistēma ir saskaņota ar kopējo ES PVN sistēmu. PVN tiek piemērots šādiem darījumiem:

  • preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai, kas veikta saimnieciskās darbības ietvaros;
  • pašpatēriņam;
  • preču iegādēm citās ES dalībvalstīs.