Publicējam pārskatu par nodokļu likmēm, kas stājas spēkā 01.01.2016. Nodokļu likmes ir apkopotas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.