Publicējam pārskatu par nodokļu likmēm, kas stājas spēkā 01.01.2017. Nodokļu likmes ir apkopotas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.