2011. gada 13. oktobrī savā pēdējā sēdē 10. Saeima galīgajā lasījumā akceptēja izmaiņas likumā Par nodokļiem un nodevām (Likums), kas paredz būtiskas izmaiņas nodokļu sodu sistēmā un nodokļu samaksas termiņu pagarināšanas kārtībā. Lai arī pieņemtie grozījumi Likuma 24. pantā stāsies spēkā tikai 2012. gada 1. jūlijā (Likuma Pārejas noteikumu 138. punkts), tomēr vēlams ar tiem iepazīties savlaicīgi un apzināt atšķirības pašreizējā un jaunajā regulējumā.