Biedrība noslēgusi līgumu par projekta realizāciju. Projekts paredz darba algu izmaksas vairākiem darbiniekiem (projekta vadītājam, ekspertiem, lektoriem). Projekts pēc būtības nevar tikt uzskatīts par komercdarbību, jo veic sabiedrības izglītošanas darbu slimību profilakses jomā. Vai ikmēneša valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu ziņojumos Valsts ieņēmuma dienestam biedrība var neaprēķināt uzņēmējdarbības riska valsts nodevu (riska nodeva) EUR 0,36 apmērā par katru darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums?