09.05.2017. Ministru kabinets (MK) ir pieņēmis jaunas Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.–2021.gadam. Atbilstoši tām paredzēts jau no 2019.gada aizstāt līdzšinējo uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) sistēmu ar jaunu nodokļa sistēmu, paredzot, ka nodokli maksās no sadalītās peļņas. Līdz ar to būtiski mainīsies arī UIN atlaižu piemērošana. Viens no aktuālajiem jautājumiem ir esošais nodokļa atlaižu regulējums lielajām investīcijām un atlaižu piemērošana pārejas periodā.

Nodokļu atlaides investīcijām būtība

Ar investīcijām pamatā saprot finanšu līdzekļus, kas nav paredzēti krājumu veidošanai, izejvielu iegādei vai patēriņam. Investīcijas parasti tiek plānotas, lai nodrošinātu kapitāla vērtības pieaugumu jeb peļņu. Tādēļ investīciju piesaiste ir viens no būtiskākajiem uzņēmējdarbības veicināšanas un attīstīšanas priekšnosacījumiem. Veiksmīga nodokļu politika ļauj uzņēmumiem saglabāt vairāk finanšu līdzekļu, kas sekmē to tālāko attīstību.