Līdz augusta beigām Latvijas uzņēmumiem, kas ietilpst starptautiskās uzņēmumu grupās ar vispasaules apgrozījumu virs 750 milj. eiro, būs jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam (VID), vai tie līdz 31.12.2017. iesniegs starptautisko uzņēmumu grupu pārskatu par katru valsti jeb SUG pārskatu (country-by-country reporting).

Pavisam klusi un nemanāmi ir tapis normatīvais regulējums, kas ietekmēs nozīmīgu daļu Latvijas uzņēmumu, kuri ietilpst starptautiskās uzņēmumu grupās (SUG). Pirms gada jau ziņots, ka arī Latvijā būs jāievieš Eiropas Savienības Padomes Direktīva 2016/881, ar ko Direktīvu 2011/16/ES groza attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā (Direktīva) par ziņošanu nodokļu administrācijām par SUG darbību. Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm Direktīva bija jāpārņem līdz 04.06.2017., tomēr raksta tapšanas brīdī atbilstošie grozījumi bija sagatavošanas stadijā, tādēļ spēkā stājies normatīvais regulējums var būt atšķirīgs no aplūkotā. Tiesa, ne pēc būtības.