Uzņēmums bija iegādājies veselības apdrošināšanas polises darbiniekiem 2016.gadam. Viens no darbiniekiem oktobrī pārtrauca darba attiecības, bet polise šim darbiniekam tika atstāta spēkā arī atlikušajiem gada mēnešiem, nepieprasot par to naudu. Polises vērtība ir 435 EUR. Polises summa nepārsniedz 10% no šī darbinieka gada ienākumu kopsummas, bet pārsniedz likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) noteikto summu - 426,86 EUR. Kā šajā gadījumā piemērot nodokļus? Kurās nodokļu atskaitēs un kādas summas jānorāda? Vai var uzskatīt, ka proporcionālā polises summa par decembri, novembri un oktobri ir ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, un norādīt to uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas 2.rindā ("Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (4. un 5.pants)")?