Uzņēmums no Latvijā reģistrētas sabiedrības iegādājies plastmasas kabatiņas, kuras tiks uzlīmētas uz preču transporta kastēm ar nolūku ievietot tajās nepieciešamo dokumentāciju. Vai šajā gadījumā uzņēmumam ir jāaprēķina dabas resursu nodoklis (DRN)? Ja jā, vai preču nosūtītājam rēķinā ir jānorāda 1 šāda izstrādājuma svars?