Darbinieks mēnesī nostrādājis 2 darba dienas, un tad darba attiecības ar viņu tika pārtrauktas. Vai uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN) jāmaksā par pilnu mēnesi?