Darbinieku resursi un to lojalitātes veicināšana ir nopietns faktors katras komercsabiedrības attīstībā un savstarpējā konkurencē. Latvijas uzņēmumi, nespējot palielināt algas, saskaras ar risku  zaudēt vērtīgus darbiniekus. Viens no šāda riska risinājumiem ir tā saucamais maksājums ar akcijām (share based payment) jeb uzņēmuma akcijas vai akciju opcijas kā atalgojums.