02.10.2010. stājās spēkā jauni Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumi Nr.899 Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas kārtība (MK noteikumi Nr.899 vai jaunie noteikumi), kas piemērojami jau ar 01.07.2010. Publicējam turpinājumu š.g. 25.oktobra rakstam Atšķirības starp jaunajiem un iepriekšējiem MK noteikumiem likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli piemērošanā.