Balstoties uz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 130.punktu, sadalot peļņu dividendēs, kas iegūta līdz 2017.gada 31.decembrim, un izmaksājot šīs dividendes 2018. vai 2019.gadā, ir jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10% apmērā. Komerclikuma (KL) 161.panta 6.punktā ir teikts, ka dividendes, kas nav izņemtas 10 gadu laikā, pāriet sabiedrības īpašumā. Vai šis KL pants būtu attiecināms uz peļņu, kas nav sadalīta (nav lēmuma par peļņas sadali), vai tomēr šis pants attiecas tikai uz tām dividendēm, kas ir sadalītas, bet nav izmaksātas? Cik senu peļņu uzņēmums drīkst dalīt dividendēs? Vai 2004., 2005.gadā gūtu peļņu drīkst sadalīt dividendēs 2018. vai 2019.gadā?