01.01.2014. stājās spēkā grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN), kas papildināja likumu ar 8.1pantu, ieviešot jaunu ienākumu veidu – ienākumam pielīdzināms aizdevums. Pants paredz arī ikgadēju informācijas par fizisko personu saņemtajiem aizdevumiem sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID),un šī deklarēšana jāveic līdz 1.jūnijam.

Kādi aizdevumi var tikt pielīdzināti ienākumam?

Pirms tiek aplūkoti aizdevumu deklarēšanas noteikumi, ienākuma aprēķināšana un nodokļa nomaksas kārtība fizisko personu saņemtajiem aizdevumiem, jānoskaidro, kādi aizdevumi un kāda to summa vai summas neatmaksātā daļa var tikt aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

Likuma par IIN 8.1pants paredz, ka ienākumam var pielīdzināt aizdevumu, kurš atbilst šādam pazīmēm:

  • aizdevums netiek ņemts saimnieciskās darbības ietvaros;
  • aizdevums nav atmaksāts 6 mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas.

No šī panta izriet, ka nodokļu piemērošanas kontekstā maksimāli pieļaujamais aizdevuma atmaksas termiņš ir 5 gadi un tas jāatmaksā ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc šī termiņa. Tātad pat gadījumos, kad aizdevējs un aizņēmējs ir vienojušies par ilgāku aizdevuma atmaksas termiņu, IIN piemērošanas mērķiem izsniegtā aizdevuma neatmaksātā summa pēc 66 mēnešu termiņa tiks uzskatīta par fiziskās personas gūto ienākumu.