Latvijas uzņēmums veic maksājumus par juridiskajiem pakalpojumiem ārvalsts sabiedrībai, izmanto ārvalsts uzņēmuma darbiniekus, lai sniegtu pakalpojumu saviem klientiem, saņem konsultatīvos un vadības pakalpojumus no saistītas ārvalsts sabiedrības vai maksā par ārvalsts kapitālsabiedrības sniegtu pakalpojumu informācijas tehnoloģiju jomā. Kurš no šiem gadījumiem būtu uzskatāms par personāla nomu?