Latvijas uzņēmums veic maksājumus par juridiskajiem pakalpojumiem ārvalsts sabiedrībai, izmanto ārvalsts uzņēmuma darbiniekus, lai sniegtu pakalpojumu saviem klientiem, vai saņem konsultatīvos un vadības pakalpojumus no saistītas ārvalsts sabiedrības. Kurš no šiem gadījumiem būtu uzskatāms par personāla nomu? Raksta 1.daļā iepazināmies ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu personāla nomai. Turpinājumā apskatīsim pazīmes, kas liecina, ka personāla noma pastāv!