Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir nosacījumi, kuriem iestājoties, uzņēmuma izsniegtais aizdevums fiziskai personai tiek klasificēts kā tās ienākums, kam piemērojams iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Kādos gadījumos var nākties maksāt nodokli par aizdevumu? Un kam ir pienākums to maksāt? Izskatīsim piemērus!