Darbiniekiem alga tiek izmaksāta pārskata mēnesim sekojošā mēneša 10. datumā. Lūdzu sniegt atbildi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieturēšanu, deklarēšanu un apmaksu divās zemāk aprakstītajās situācijās.

1. situācija

Darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums no 2020. gada 13. līdz 19. janvārim. Saskaņā ar Darba likuma (DL)         69. panta 4. daļu samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku darba devējs izmaksā 2020. gada 10. janvārī. Izmaksas brīdī tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Kura mēneša darba devēja “Ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” (darba devēja ziņojums) jānorāda ieturētais IIN un kad jāveic tā apmaksa?

Ja tiek ievērots Valsts ieņēmumu dienesta metodikā aprakstītais mehānisms – deklarēt IIN tā ieturēšanas brīdī, tas ir, šajā gadījumā janvārī, un apmaksāt to dienā, kad tiek veikta kopējā algu izmaksa, proti,
10. februārī, – rodas pamatots jautājums, vai netiks iekasēta nokavējuma nauda par periodu no darba devēja ziņojumā norādītā datuma līdz 10. februārim? Savukārt vairākkārtēju IIN apmaksu mēneša laikā neparedz likumdošana.

2. situācija

Darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums no 2020. gada 28. janvāra līdz 9. februārim. Saskaņā ar DL 
69. panta 4. daļu samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku darba devējs izmaksā 27. janvārī. Izmaksas brīdī tiek ieturēts IIN. Pieņemsim, ka ieturētā nodokļa apmērs ir 500 eiro par janvāri un 150 eiro par februāri. Kad jāveic IIN apmaksa valsts budžetā? Kādā apmērā?